Sikringsgruppen Vest
                                     Altid lige i nærheden

Sikringsgr, logo

sikringsgr, glas

 

Hvem er vi

Produkt

Kontakt

Brochure

Se film


Indbrud i dit hus har store konsekvenser. Ikke blot bliver indbo stjålet eller ødelagt af hærværk - ting som er uerstattelige er væk for altid og følge-skader i forbindelse med indbrud kan være omfattende.

Et ubeboet fritidshus er den ideelle arbejdsplads for tyven, som uforstyrret kan fjerne indbo, og forvolde skade på bygningen.

Der kan gå uger før skaderne konstateres med store konsekvenser til følge.

Sikringsgruppens koncept er opbygget omkring GSM alarmer opsat i huset.
I forbindelse hermed gennemgår vi husets døre og vinduer og rådgiver om tyverisikring, opretter indbofortegnelse, og mærker eventuelle indbogenstan-de, som er særligt udsatte for tyveri.

Alarmkørsel er dækket af abonnementet. Ved indbrud kan det aftales, at vi sørger for afdækning, udbedring af skade, og evt. nyanskaffelse, underret-ning af forsikringsselskabet, samt samle regninger, der sendes til forsik-ringsselskabet. Ligeledes vil vi foretage anmeldelse til politiet, alt efter aftalen indgået ved kontraktens oprettelse.

Kort sagt - vi laver en aftale som passer til dit behov.


64A966F2

Vesterhavsklit – tegnet af Gustav Holgersen

top_grafik