Sikringsgruppen Vest
                                     Altid lige i nærheden

Sikringsgr, logo

sikringsgr, glas 

Forside

Hvem er vi

Kontakt

Brochure

Se film


Produkttilbud:

Sikringspakke, Ekstra

Alarmen købes af Sikringsgruppen Vest, monteres, og der udarbejdes indbofortegnelse, herunder fotoregistrering af særligt værdifulde genstande. Prisen på alarmen afhænger af antallet af følere (husets størrelse) samt antallet af fjernbetjeninger.

Alarmen kobles til tilsynets telefon, hvilket betales via abonnement. Der føres jævnligt tilsyn med huset og ekstra tilsyn ved storm eller andet voldsomt vejrlig.

Tilsynet sørger for afdækning, samt for at evt. skade udbedres hurtigst muligt.

Pris: Se Brochure

 

Sikringspakke, Basis
Alarmen købes af Sikringsgruppen Vest, monteres, og der udarbejdes indbofortegnelse. Alarmen tilkobles en telefon valgt af køber. Ved alarm kan firmaet købes til at gribe ind, mod timebetaling, samt kørselsgodtgørelse efter statens takst. Efter anmodning kan en evt. skade behandles som Sikringspakke, ekstra.
Pris: Se Brochure

Sikringspakke, Alternativ
For husejere, som allerede har installeret alarm, kan det undersøges, hvorvidt det er muligt at koble alarmen på vores abonnement, eller anden telefon, få oprettet indbofortegnelse, og således komme med i enten Sikringspakke, Ekstra eller sikringspakke Basis.
Pris:
Efter aftale.

Sikringspakke, Lån alarm - ingen indbofortegnelse
Du kan låne en alarm hos os ved at tegne et abonnement. Sikringsgruppen opsætter, koder og vedligeholder alarmen. Ydelsen svarer i øvrigt til Sikringspakke, Ekstra - uden indbofortegnelse.
Pris:
Opsætning, kodning og vedligehold: 1000,00 kr. - engangsudgift.
Abonnement: 2000,00 kr. pr år.

Såfremt huset er til det, vil vi sammen med husejer gennemgå huset, aftale hvorledes en alarm kan installeres, hvilken alarm der kan anbefales, og hvad der skal kobles på alarmen. Vi vil herefter indhente tilbud hos firmaets samarbejdspartnere, og der vil blive udarbejdet et tilbud indeholdende de ønsker kunden måtte have.

 top_grafik